Andy Warhol by Andy Warhol

Dato
13.09.2008 – 14.12.2008
Sted:
Astrup Fearnley Museet (i Dronningensgate 4)

Lørdag 13 september åpner Astrup Fearnley Museet for Moderne kunstutstillingen Andy Warhol by Andy Warhol. Utstillingen inneholder 44 mesterverker fra 1962- 84, noen av maleriene har ikke blitt stilt ut på flere år. Publikum vil også få muligheten til å oppleve installasjonen Silver Clouds, 4 Warhol-tapeter, 11 av Warhols filmer samt to tv-show.


I denne utstillingen inviterer vi publikum til å oppleve noen av Andy Warhols mesterverk, som har vært med på å revolusjonere forståelsen av kunst. Warhols popkunst medførte en grunnleggende endring i forståelsen av det å lage kunst og førte til en ny objektiv distanse mellom kunstner og betrakter. Andy Warhol, ofte referert til som en ’kunstner i tredje person’, omkapslet forbrukerkulturen i sin kunst ved å integrere ledende uttrykk, håp og aspirasjoner fra etterkrigstidens USA. Dette gjorde han med en slik overbevisning at hans kunst og hans person ble et merkevare i seg selv, lik de objekter og ideer han avbildet.


Som tittelen Andy Warhol by Andy Warhol antyder, ønsker vi å oppfordre publikum til å reflektere over Andy Warhols personlige engasjement til temaer han avbildet i sin kunst. Dette gjennom å plassere kunstneren i sentrum ikke bare som et ikon, men som en person med sterk forbindelse til sin egen tid. Det er derfor vårt håp at denne utstillingen unngår kjente klisjeer rundt Andy Warhol, og i stede fremhever hans personlige ambisjon, subjektivitet og bevissthet For å utdype denne opplevelsen vil museet sammen med Skira utgi en omfattende katalog. I katalogen har vi æren av å tilføre til debatten artikler av kjente akademikere og skribenter. Introduksjon av Gunnar B. Kvaran og artikler av Graham Bader, Rachel Baum, Judith Benhamou-Huet, Glenn O’Brien, David Carrier, Jane Daggett Dillenberger, Steven Watson, Aram Saroyan, Svein Inge Sæther og et intervju med Gerard Malanga.

Kuratorer for utstillingen er: Gunnar B. Kvaran, Hanne Beate Ueland og Grete Årbu

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet