LIGHTS ON - norsk samtidskunst

Dato
12.01.2008 – 23.03.2008
Sted:
Astrup Fearnley Museet (i Dronningensgate 4)

Etter at Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst først rettet søkelyset mot fremadstormende unge amerikanske kunstnere med utstillingen ”Uncertain States of America” (2005), og i høst viet en utstilling til den yngste kinesiske samtidskunsten, var det på tide å se på det som er nær oss og følge opp med en presentasjon av den norske samtidskunsten.

(se under for program)

I løpet av de siste 10 årene har vi vært vitne til en stadig økende globalisering av samtidskunsten. Kunstnere over hele verden deler problemstillinger som, om de ikke er felles, i det minste har stor likhet, hva angår forholdet til innhold, form og kunstnerisk språk. Norske kunstnere har fått bekreftelse på at de er en del av et større kunstnerisk miljø hvor de med økende entusiasme blir stadig mer synlige som aktive deltakere. 

Unge norske samtidskunstnere synes å være mer opptatt av objektbasert enn prosessorientert kunst. De fleste arbeider ut fra post-konseptuelle premisser og realiserer sine kunstneriske ideer i form av skulpturer, arkitektur/installasjoner, video, lyd, fotografi og maleri. Flertallet i denne utstillingen arbeider med et fortellende billedspråk, hvor man ofte blander inn tekstreferanser og piktogrammer, med sterk forankring i hverdagsminner og populærkultur. Noen av kunstnerne er opptatt av en refleksjon rundt appropriasjon av bilder, objekter og kunsthistoriske referanser, andre er engasjert i forhold knyttet til persepsjon og objektenes fysikalitet. En tendens er å undersøke metafysiske og mystiske forhold. Men selv om vi merker oss et stort mangfold og forskjellige uttrykksformer, finner man hos de aller fleste kunstnere en kritisk nærhet til samfunnet og en vilje til å skape meningsfull, samfunnsorientert kunst.

Følgende kunstnere deltar på utstillingen: Jesper Alvær/Isabela Grosseová, Thora Dolven Balke, Siri Berqvam, Kyrre Bjørkås/Rune Andreassen, Ole Martin Lund Bø, Bjørn Båsen, Jan Christensen, Gardar Eide Einarsson, Ida Ekblad, Jan Hakon Erichsen, Matias Faldbakken, Jan Freuchen, Ivan Galuzin, Anna Sigmond Gudmundsdottir, Ane Mette Hol, Håvard Homstvedt, Lars Kjemphol/Espen Henningsen, Maren Juell Kristensen, Hjørdis Kurås, Ingvild Langgård, Jørgen Craig Lello/Tobias Arnell, Trine Lise Nedreaas, Martin Skauen, Eirin Støen, Stian Ådlandsvik og Øystein Aasan.

På bakgrunn av et ønske om å utvide og skape et dynamisk utstillingskonsept har vi invitert unge kuratorer til å lage ”utstillinger i utstillingen”. I et sentralt plassert utstillingsrom kalt ”Gjesterommet”, vil 4 kunstnerdrevne ikke-kommersielle gallerier lage temporære utstillinger: BASTARD, kurator: Anders Smebye (12.1-27.1), basert i Oslo; BLUNK, kuratorer: Lina Berglund, Kristofer Henriksson, Uta Freia Beer og Aylin Soyer Tangen (31.1.-10.2), basert i Trondheim; RAKETT, kuratorer: Åse Løvgren og Karolin Tampere (14.2-2.3), basert i Bergen og REKORD, kuratorer: Thora Dolven Balke, Ingvild Langgård og Eirin Støen (6.3-23.3) basert i Oslo. Disse galleriene har fått ”carte blanche” til å vise fram det de vektlegger som mest interessant og meningsfullt i norsk samtidskunst. På den måten vokser utstillingen ut over kuratorenes premisser og tilfører, i kortere perioder, overraskende glimt av deler av norsk samtidskunst som i utgangspunktet ikke var tenkt som en del av utstillingen.

Utstillinger i 'gjesterommet':

Bastards utstilling Monumento Mori (12.1-27.1) tar for seg monumentale forandringer; død, gjenfødelse og metamorfose. Deltakende kunstnere er: Marte Johnslien, Lina Viste Grønli, Anders Smebye, Lars Laumann, Jan Bünnig og Simon Rühle. Kuratert av Anders Smebye.

Blunks utstilling 'What there is and what you see' (31.1-10.2) viser til det som ikke er umiddelbart synlig. Deltakende kunstnere er: Lisa Stålspets, Kjersti Foyn, Lars Skjelbreia, Christina Reenberg Jensen og Kristofer Henriksson. Kuratert av Lina Berglund, Kristofer Henriksson, Uta Freia Beer og Aylin Soyer Tangen

Raketts prosjekt “Investigation of a Model of Influence – including use of subversive strategies and attempts of aesthetic practice and experience” (14.2-2.3) benytter samtaler, lesegrupper og presentasjoner for å omforme rommet til å bli mer dynamisk og fungere som en plattform for kollektive undersøkelser og tolkninger. Deltakere: Espen Sommer Eide & Arne Skaug Olsen, Michael Baers, Geir Tore Holm & Søssa Jørgensen, Linus Elmes, Magdalena Ziolkowska, Kristin Tårnesvik, Matt Packer, Ron Sluik, Maaretta Jaukkuri, Tal Ben Zvi, Tone Hansen, Yvette Brackman, Matei Bejenaru og Insert Name Here (Jacqueline Hoang Nguyen og Jenny Yurshansky) og Camila Marambio. Kuratert av Åse Løvgren og Karolin Tampere.

Rekords utstilling 'Pineapple, or knife? Iceberg, or volcano?' (6.3-23.3) har hentet tittelen fra Laurie Andersons Smokerings. Deltakende kunstnere er: Kjersti Andvig, Kristian Øverland Dahl, Trine Falch & Ingvild Holm, Marianne Hurum, Anette Stav Johannessen, Are Mokkelbost, Linn Anita Pedersen, Christina Peel, Kristian Skylstad & Vilde Skylstad, Ulf Styren, Jorunn Myklebust Syversen, Monica Winther og Tori Wrånes. Kuratert av Thora Dolven Balke, Ingvild Langgård og Eirin Støen.

I tråd med ønsket om å kunne presentere ”den norske kunstverden” i en større bredde har vi også inkludert et ”bokprosjekt” i utstillingen. Bokhandelen ”One for the Books”, kuratert av kunstner Marte Johnslien, presenterer og selger ”artist books” og andre norske og internasjonale bøker av og om norske samtidskunstnere.

Det vil bli laget en egen katalog til utstillingen, som skal publiseres av forlaget Skira. I katalogen bidrar: Power Ekroth, Erlend Hammer, Trude Iversen, Kjetil Røed, Leif Magne Tangen og Line Ulekleiv. I tillegg presenterer vi en generell oversikt over ”hvordan unge norske kunstnere overlever”: Ingrid Pettersen skriver om støtteordninger i forhold til unge norske samtidskunstnere, og Ida Sannes Hansen presenterer en oversikt over norsk samtidskunst og involverte kommersielle gallerier.

Det blir gitt ut en gratis avis til utstillingen. Her kunngjøres aktiviteter knyttet til utstilling, samt intervjuer med kunstnerne og utdrag fra katalogtekster.

I løpet av utstillingen arrangerer vi foredrag og paneldiskusjoner i vårt nye seminarrom ”Hjørnerommet”. Programmet vil utdype forholdet mellom den unge generasjonen i norsk samtidskunst og ”den globale kunstverden”, ”de nye kritikere”, ”private samlere”, ”Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design” og ”det alternative kunstrom”.

Kuratorer for utstillingen er: Gunnar B. Kvaran, Hanne Beate Ueland og Grete Årbu

Program i ’Hjørnerommet’

Lørdag 12. januar
Kl. 14: Utstillingsåpning: LIGHTS ON – norsk samtidskunst
Kl. 14: Utstillingsåpning: Galleri BASTARD – Monumento Mori
Deltagende kunstnere: Lina Viste Grønli, Marte Johnslien, Anders Smebye, Lars Laumann, Jan Bünnig og Simon Rühle.
Kurator: Anders Smebye

Torsdag 17. januar
Kl. 18: Paneldebatt: Privatsamleren og samtidskunsten
Panel:
Erling Kagge - kunstsamler
Rolf Hoff - kunstsamler
Moderator: Gunnar B. Kvaran – dir.

Torsdag 24. januar
Kl. 18: Paneldebatt: Norsk kunst i en global virkelighet – om internasjonaliseringen av kunst-Norge
Panel:  
Power Ekroth – kurator og kritiker
Knut Åsdam – kunstner 
Anne Szefer Karlsen – kunstner og kurator
Øystein Aasan  – kunstner
Moderator: Hanne Beate Ueland – kurator

Torsdag 31. januar
Kl. 17: Utstillingsåpning i "gjesterommet": Galleri BLUNK: "What there is and what you see"
Deltagende kunstnere: Lisa Stålspets, Kjersti Foyn, Lars Skjelbreia, Christina Reenberg Jensen og Kristofer Henriksson.
Kuratorer: Lina Berglund, Kristofer Henriksson, Uta Freia Beer og Aylin Soyer Tangen
Kl. 17.30: Performance v/ Kristofer Henriksson
Kl. 18: Eivind Furnesvik, direktør galleri STANDARD: "Home Is Where You're Happy - Om hensiktene, hemmelighetene og hodepinene med et privat galleri"

Torsdag 7. februar
Kl. 18: Paneldebatt: Kunsten utenfor kuben - det alternative kunstrommets rolle
Panel:  
Erlend Hammer – kurator og skribent
Anders Smebye – kunstner og kurator
Per Gunnar Tverbakk – kunstner og kurator
Hjørdis Kurås – kunstner og kurator
Moderator: Hanne Beate Ueland – kurator

Søndag 10. februar
Kl. 14: Performance v/Kristofer Henriksson

Torsdag 14. februar
Kl. 17: Åpning av kunstprosjekt i "gjesterommet": RAKETT: “Investigation of a Model of Influence – including use of subversive strategies and attempts of aesthetic practice and experience”. SE UNDER FOR PROGRAM og PÅMELDING

Torsdag 21. februar
Kl. 18: Marta Kuzma, direktør, OCA: The Consciousness Projection - "Internationalized Art Community" as a Compound of Social Processes, Experiences, and Curiosity

Torsdag 28. februar
Kl. 18: Marianne Zamecznik, daglig leder Projekt 0047 og kurator: "Mystikk og romantikk i norsk samtidskunst"

Torsdag 6. mars
Kl. 17: Utstillingsåpning i "gjesterommet": Galleri REKORD: "Pineapple, or Knife? Iceberg, or Volcano?"
Kl. 17:30: Performance
Deltagende kunstere: Kjersti Andvig, Kristian Øverland Dahl, Trine Falch & Ingvild Holm, Marianne Hurum, Anette Stav Johannessen, Are Mokkelbost, Linn Anita Pedersen, Christina Peel, Kristian Skylstad & Vilde Skylstad, Ulf Styren, Jorunn Myklebust Syversen, Monica Winther og Tori Wrånes.
Kuratorer: Thora Dolven Balke, Ingvild Langgård, Eirin Støen.

Kl. 18:15: Paneldebatt: Kritikk; bedømmelse; gjennomgåelse; anmeldelse
- om kunstkritikk og samtidskunst
Panel: 
Ina Blom, førsteamanuensis IFIKK
Trond Borgen, kunstkritiker Stavanger Aftenblad
Jan Christensen, kunstner og kurator
Jon-Ove Steihaug, kunstkritiker Kulturnytt NRK
Moderator: Kåre Bulie, kunstkommentator Dagbladet

Med forbehold om endringer

* RAKETT program
Torsdag 14. Februar kl 17:00 Åpning
Investigation of a Model of Influence
– including use of subversive strategies and attempts of aesthetic practice and experience

Fredag 15. februar kl 13:00
Hva er politikk og hva er kunstens politiske funksjon?
Samtale med Espen Sommer Eide og Arne Skaug Olsen
“... the distribution of the sensible [is] the system of self-evident facts of sense perception that simultaneously discloses the existence of something in common and the delimitations that define the respective parts and positions within it”.

Den franske filosofen Jaques Rancière prøver å etablere et nytt forhold mellom estetikk og politikk gjennom en undersøkelse av de to ved å introdusere begrepet “Distribution of the sensible”. Rancière bruker begrepet som en fellesnevner for å avsløre noe felles mellom politikkens og estetikkens sfære. Som et forsøk på å besvare disse spørsmålene inviterer Espen Sommer Eide og Arne Skaug Olsen til en kollektiv lesning av Rancières definisjon av “Distribution of the sensible”.

Arne Skaug Olsen er billedkunstner, leder av Flaggfabrikken og redaktør av Ctrl+Z Publishing.
Espen Sommer Eide er musiker og filosof. Som del av musikkprosjektet Alog og Phonophani har han gitt ut flere album på plateselskapet Rune Grammofon.
Vennligst send din forhåndspåmelding til rakettpost@gmail.com før 15 februar

Lørdag 16. februar kl 13:00
Arrangementet vil foregå på engelsk
Who is Gerd Stern and what does he know about Michael Asher?
Michael Baers 

How does institutional critique attempt to resituate the viewer’s perception of the institution and the art object? What limits are encountered when attempts are made to redefine the nature of something as concrete and structurally opaque as a museum, or as conceptually entrenched as normative definitions of ‘art’? More to the point, what is the lost psychedelic component of institutional critique? Michael Baers seeks to address these and other questions in a talk show with special guests and entertainment, psychedelic musings and, of course, an incisive interrogation of the nature and function of the museum and critical art practice. While preferring to let the connection between psychedelia and critical practice remain obscure for the moment, as a foretaste of the afternoon’s agenda, Baers introduces Timothy Leary’s concepts ‘set’ (as in ‘mindset’ or attitude) and ‘setting’ (ambience, décor, and music, particularly), the therapist’s principal tools in guiding the psychedelic experience. Museums also make use of set and setting in order to ideologically orient visitors in relation to art and its institutions. One might propose institutional critique as instituting a counter-setting, which then, hopefully, induces a counter-set. Come re-program your mind and the museum.  

Michael Baers is an American artist based in Berlin who commonly works with publications and comics. He is currently collaborating with the Dutch publication Fucking Good Art on a comic about LSD and Switzerland for their upcoming ‘Swiss Issue’.

Søndag 17. februar kl 13:00
Sosial modell
Åpen workshop med Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen som praktisk undersøker hvordan samtidskunst kan fungere med samfunnsrelevans og på egne premisser. Hvorfor er kunst så viktig?
Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen bor og arbeider i Oslo, Gildeskål og Tromsø. De er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1995). Parallelt til egen individuell praksis som omfatter video, performance og installasjoner, har de kuratert, skrevet og undervist i kunst. Sammen med Kamin Lertchaiprasert og Rirkrit Tiravanija, starta de Sørfinnset skole/ the nord land i 2003. Søssa har gjennom BallongMagasinet utforsket lydkunst, siden midten av 90 tallet. Geir Tore nylig har vært prosjektleder for det nyetablerte Kunstakademiet ved Høgskolen i Tromsø. Begge er opptatt av sosialt ansvar og økologisk tankegang.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet