Rotasjoner #2 - Astrup Fearnley Samlingen

Dato
17.09.2009 – 30.04.2011
Sted:
Astrup Fearnley Museet (i Dronningensgate 4)

Rotasjoner #2 inngår i en serie med utstillinger som søker å åpne for nye sammenhenger og møtepunkter mellom kunstverk fra Astrup Fearnley Samlingen. Vi har valgt å se bort fra tradisjonelle kunsthistoriske inndelinger og presenterer uventede og estetiske sammenstillinger av billedlige uttrykk. Kunstverkene favner vidt, fra Asger Jorns ekspresjonisme til Warhols popkunst, fra Gerhard Richters fotorealisme til Jeff Koons’ appropriasjonskunst.


Utstillingen er dermed også egnet til å kontekstualisere separatutstillingene med Nate Lowman, Bjarne Melgaard og Gardar Eide Einarsson, som foregår i museets underetasje i samme periode. 

Hvert kunstverk fungerer i kraft av sine egne kvaliteter, samtidig som vi kan antyde noen linjer gjennom kunsthistorien. På begynnelsen av 1960-tallet ser vi en fornyet interesse for tekstlige og billedlige referanser i maleriet. Popkunsten inkluderer gjenkjennelige elementer fra hverdagskulturen i sine bilder og innleder en ny diskusjon om kunstnersubjektets status i masseproduksjonens tidsalder. Tjue år senere introduserer appropriasjonskunstnerne en ny vurdering av kunstnerens rolle som formidler og bearbeider av visuelle inntrykk. Flere benytter det fotografiske mediet og bearbeider strømmen av bilder fra reklame og underholdningsindustri. 

Parallelt med utviklingen av et billedlig uttrykk inspirert av eksisterende visuelle referanser, finner vi flere gode eksempler på det ekspressive maleriske uttrykket i utstillingen. Vi har inkludert både det abstrakte flatemaleriet og det figurative ekspressive maleriske uttrykket som sentrale eksponenter for vår tids billedkunst. Blant de yngre, såkalte postkonseptuelle kunstnerne, finner vi også verk som kan oppleves som en kommentar til det abstrakte maleriets posisjon i nyere kunsthistorie.

Utstillingen speiler Astrup Fearnley Samlingens karakter i det den inneholder verk som har en klar narrativ karakter på tvers av kunsthistoriske kategorier og generasjoner. Vi håper de overraskende kunstneriske møtene i utstillingen vil virke inspirerende og engasjerende.Følgende kunstnere er inkludert i utstillingen: Karel Appel, Eduardo Arroyo, Peter Blake, Mike Bouchet, Lizzi Bougatsos, Dan Colen, Jim Dine, Carroll Dunham, Gardar Eide Einarsson, Ida Ekblad, Erró, Matias Faldbakken, Karl Haendel, Richard Hawkins, David Hockney, Fabrice Hybert, Olav Christopher Jenssen, Asger Jorn, Martin Kippenberger, R. B. Kitaj, Jeff Koons, Paul McCarthy, Bjarne Melgaard, Cady Noland, Sigmar Polke, Richard Prince, Gerhard Richter, Paul Rebeyrolle, Sterling Ruby, Torbjørn Rødland, Cindy Sherman, Mari Slaattelid, Josh Smith, Bjørn-Sigurd Tufta, Vladimir Velickovic, Andy Warhol, Christopher Wool og Aaron Young.

Kuratorer: Gunnar B. Kvaran, Hanne Beate Ueland og Grete Årbu.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet