Rotasjoner #1 - Astrup Fearnley Samlingen

Dato
17.01.2009 – 22.03.2009
Sted:
Astrup Fearnley Museet (i Dronningensgate 4)

Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst huser en eksepsjonell samling av internasjonal samtidskunst. Det er ingen historisk samling som følger en kronologisk utvikling. Heller ikke utforsker den spesifikke kunstretninger, og den har ikke som mål å presentere et encyklopedisk overblikk over dagens internasjonale kunstscene.

Derimot kan den best beskrives som et nøye sammensatt utvalg av hovedverk av ledende internasjonale samtidskunstnere.

Astrup Fearnley Samlingen er omfattende og ekspanderer stadig. I de neste to årene vil museet vise verk fra samlingen i temporære, roterende sammenstillinger. Rotasjonskonseptet gjør oss i stand til å arbeide med samlingen som et hele, om enn på samme tid. Det gjør det mulig å skape konstellasjoner av verk ’i bevegelse’, og åpner for overraskende og enestående sammensetninger av kunst på tvers av et variert konseptuelt og tematisk spektrum.

Å kunne rotere arbeidene gir oss også muligheten til å introduserer ideen om en brutt linearitet, siden verk fra flere tiår og ulike politiske og kulturelle kontekster blir vist samtidig. Det tillater også en atypisk geografisk orden siden ’vestlige’ kunstnere fra Skandinavia, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA stilles ut sammen med ’østlige’ kunstnere fra Kina, Japan, Korea, Thailand og India. Rotasjonsprinsippet tydeliggjør dermed Astrup Fearnley Samlingens ’alfabetiske’, kunstnerbaserte karakter, hvor individuelle kunstnerskap vektlegges snarere enn et abstrakt, kronologisk, eller historisk rammeverk.

Rotasjonen innebærer også tallrike muligheter til å speile billedspråkets komplekse, åpne natur. Gjennom å invitere til endeløse sammenføyninger av ulike former for kunst, genereres nye lesninger og opplevelser av spesielle objekter. Herved oppstår ’verk-interne’ relasjoner som kan komme til å avsløre skjulte og mystiske koalisjoner og forbindelser.

I løpet av de kommende to årene vil våre besøkende få en mulighet til å se arbeider fra samlingen i et nytt lys. Dette langsiktige engasjementet vil by på et potpurri av kunstneriske, stilistiske sjangere og komplekse sosiale, politiske og estetiske temaer. Og i prosessen dokumenterer samlingen banebrytende nye dimensjoner innenfor samtidskunsten.

Program Rotasjoner #1 – 17.01-22.03.08

Søndag 18. januar fra kl. 14:
Allora & Calzadilla, Clamor: Levende musikk
Clamor (2006) utforsker musikk og lyd som våpen og musikk knyttet til krig og politiske konflikter rundt omkring i verden. Innenfra bunkeren spiller 5 musikere et variert repertoar av militær-musikk.

Søndag 25. januar fra kl. 14:
Allora & Calzadilla, Clamor: Levende musikk

Lørdag 24. januar fra kl. 12.30:
Barnekunstklubben Rasmus: ’Hva forteller kunstverkene?’
Barnekunstklubben inviterer barn fra 5-10 år til kunstopplevelser i museet en lørdag i måneden. Se eget program. Forhåndspåmelding.

Torsdag 5. februar kl. 18:
Frank Benson: Artist Talk
Den amerikanske kunstneren Frank Benson er representert i Astrup Fearnley Samlingen med flere verk. I Rotasjoner #1 viser vi det nyinnkjøpte Chocolate Fountain #2 (2008).

Søndag 8. februar fra kl. 14:
Allora & Calzadilla, Clamor: Levende musikk

Torsdag 19. februar kl. 18/:
Ingrid Pettersen: ’Matthew Barneys Torii’
Ingrid Pettersen har skrevet masteroppgave om Barneys kunst, og vil presentere verket Torii i lys av hans tidligere produksjon. Pettersen er museumsvert ved Astrup Fearnley Museet.

Søndag 22. januar fra kl. 14:
Allora & Calzadilla, Clamor: Levende musikk

Torsdag 26. februar kl. 18:
Grete Årbu: ’Astrup Fearnley Samlingen’
Grete Årbu, kurator for samling ved Astrup Fearnley Museet, vil gi et innblikk i den eksepsjonelle samlingen av internasjonal samtidskunst som museet forvalter.

Lørdag 28. februar fra kl. 12.30:
Barnekunstklubben Rasmus: ’Fotball + kunst = sant?’
Barnekunstklubben inviterer barn fra 5-10 år til kunstopplevelser i museet en lørdag i måneden. Se eget program. Forhåndspåmelding.

Torsdag 5. mars kl. 18:
Allora & Calzadilla: Artist Talk
Det amerikanske kunstnerparet Allora & Calzadilla (bosatt i Puerto Rico) er inkludert i Rotasjoner #1 med installasjonen Clamor (2006). Kunstnerduoen var også inkludert i Uncertain States of America med filmen Under Discussion (2005). 

Søndag 8. mars fra kl. 14:
Allora & Calzadilla, Clamor: Levende musikk

Torsdag 19. mars kl. 18:
Susanne Ø. Sæther: ’Douglas Gordons noir-univers’
Susanne Ø. Sæther har skrevet en doktoravhandling om sampling i videokunst. Douglas Gordon’s through a looking glass var ett av arbeider som ble analysert.

Søndag 22. mars fra kl. 14m:
Allora & Calzadilla, Clamor: Levende musikk

Lørdag 21. mars fra kl. 12.30:
Barnekunstklubben Rasmus: ’Finnes det levende kunstverk?’
Barnekunstklubben inviterer barn fra 5-10 år til kunstopplevelser i museet en lørdag i måneden. Se eget program. Forhåndspåmelding. 

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet