China Power Station

Dato
07.11.2010 – 27.02.2011
Sted:
Pinocoteca Agnelli, Torino

China Power Station, kuratert av Julia Peyton Jones, Gunnar B. Kvaran og Hans Ulrich Obrist, er et pågående prosjekt, som springer ut av et partnerskap mellom Serpentine Gallery og Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo. Utstillingen har vært iscenesatt på ulike arenaer: Del I i London i 2006 var den første fasen av prosjektet. Del II ble utviklet for Oslo i 2007 og Del III ble arrangert i Luxembourg i 2008. Nå med ny layout og nye verk, presenteres utstillingen blir her i Torino.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet