The World is Made of Stories

Dato
04.12.2015 – 14.01.2018
Sted:
Astrup Fearnley Museet, bygning 2

Lytt til tilhørende lydfiler Go


 1. Felix Gonzales-Torres, "Untitled" (Ischia), 1993
 2. Damien Hirst, Mother and child (Divided), 1993
 3. Gilbert&George, Was Jesus Hetrosexual?, 2005
 4. Damien Hirst, God Alone Knows, 2007
 5. Robert Gobert, Drain, 1989
 6. Eduardo Arroyo, Gilles Ailaud Looking at Reality through a Hole Next to an Indifferent Colleague, 1973
 7. Peter Blake, Tarzan Jane, Boy and Cheeta, 1966 - 1975
 8. Sherrie Levine, After Walker Evans, 1990
 9. Cindy Sherman, Untitled Film Still #10, 1973
 10. Cindy Sherman, Untitled #93, 1979
 11. Cindy Sherman, Untitled #257, 1992
 12. Cindy Sherman, Untitled #458, 2007 - 2008
 13. Richard Prince, Cowboy, 1989
 14. Richard Prince, Spiritual America, 1983
 15. Tom Sachs, Presidental Seal, 2004
 16. Felix Gonzales-Torres, "Untitled" (Blue Placebo), 1991
 17. Trisha Donnelly, Oh Egypt, 2004 - 2005
 18. Gardar Eide Einarsson, USA First Class (Counterfeit), 2013
 19. Robert Gobert, Newspaper (Having it All), 1992
 20. Jeff Koons, Michael Jackson and Bubbles, 1988
 21. Karl Haendel, Train #1, 2008
 22. Tom Sachs, London Calling, 2004
 23. Ida Ekblad, Track (Gloo-mee Stik -um m), 2015
 24. Damien Hirst, Skin Cancer, 2006
 25. Frank Benson, Chocolate Fountain #2, 2008
 26. Sigmar Polke, Apparizione (1 - 3), 1992
 27. Anselm Kiefer, Zweistromland/ The High Priestess, 1985 - 1989
 28. Malcolm Morley, New York City Postcard, 1971
 29. BARN: Damien Hirst, Mother and child (Divided), 1993
 30. BARN: Damien Hirst, God Alone Knows, 2007
 31. BARN: Robert Gobert, Drain, 1989
 32. BARN: Eduardo Arroyo, Gilles Ailaud Looking at Reality through a Hole Next to an Indifferent Colleague, 1973
 33. BARN: Malcolm Morley, New York City Postcard, 1971
 34. BARN: Cindy Sherman, Untitled #420, 2004
 35. BARN: Richard Prince, Cowboy, 1989
 36. BARN: Damien Hirst, Skin Cancer, 2006
 37. BARN: Ida Ekblad, Track (Gloo-mee Stik -um m), 2015
 38. BARN: Jeff Koons, Michael Jackson and Bubbles, 1988
 39. BARN: Karl Haendel, Train #1, 2008
 40. BARN: Gardar Eide Einarsson, USA First Class (Counterfeit), 2013
 41. BARN: Trisha Donnelly, Oh Egypt, 2004 - 2005
 42. BARN: Felix Gonzales-Torres, "Untitled" (Blue Placebo), 1991
 43. BARN: Sigmar Polke, Apparizione (1 - 3), 1992
 44. BARN: Anselm Kiefer, Zweistromland/ The High Priestess, 1985 - 1989

Verk fra Astrup Fearnley Samlingen.

Ingen kan se, oppleve eller forstå hele verden på egenhånd. Vi lærer om verden gjennom andre, gjennom ulike historier fortalt via media eller enkeltindivider. Utstillingen The World is Made of Stories er en konstellasjon av narrative verk som forteller private og allmenne historier. Sammen utgjør de en fortelling i flere lag som viser til ulike tider og geografiske steder. Det er en fortelling om kunsthistorie, urbanisme, politikk, hukommelse, seksualitet, vold, religion og estetikk. Dette er kun noen av de temaene kunstnerne formidler i sine verk, gjennom en rekke teknikker, materialer og narrative strukturer. The World is Made of Stories viser en polyfoni av stemmer, objekter og bilder, som både opplyser og stiller viktige spørsmål.

Utstillingen er bygget opp dynamisk og vil hele tiden være i utvikling. Verk vil skiftes ut og nye verk vil komme til. Historiene som fortelles vil endres og man vil gjennom det også få mulighet til å se mangfoldet i Astrup Fearnley Samlingen.  
 

Kunstnere:
Eduardo Arroyo, Francis Bacon, Frank Benson, Peter Blake, Patrick Caulfield, Dan Colen, Miodrag Djuric Dado, Olivier Debré, Trisha Donnelly, Ida Ekblad, Olafur Eliasson, Erró, Ivan Galuzin, Gilbert and George, Robert Gober, Felix Gonzalez-Torres, Karl Haendel, Johanne Hestvold, Damien Hirst, David Hockney, Rashid Johnson, Asger Jorn, Anselm Kiefer, Martin Kippenberger, R.B. Kitaj, Jeff Koons, Henrik Olai Kaarstein, Louise Lawler, Sherrie Levine, Glenn Ligon, Helen Marten, Bjarne Melgaard, Thiago Martins de Melo, Malcolm Morley, Odd Nerdrum, Albert Oehlen, Sigmar Polke, Richard Prince, Paul Rebeyrolle, Germaine Richier, Tom Sachs, Prem Sahib, Cindy Sherman, Christopher Wool.

Kuratorer: Gunnar B. Kvaran og Therese Möllenhoff

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet